Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi

Kullanım Şartları & Üyelik Sözleşmesi
Bu web sitesini (Bundan sonra "mkplusmobilya.com" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz:
mkplusmobilya.com'da sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde mkplusmobilya.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Kullanım koşulları

mkplusmobilya.com'de sunulan hizmetler MK Plus Mobilya tarafından sağlanmaktadır ve mkplusmobilya.com'un yasal sahibi MK Plus Mobilya olup, mkplusmobilya.com üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi MK Plus Mobilya'ya aittir.

İşbu kullanım koşullarını MK Plus Mobilya gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak mkplusmobilya.com'da yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

mkplusmobilya.com hizmetlerinden yararlanan ve mkplusmobilya.com’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, MK Plus Mobilya tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

MK Plus Mobilya, mkplusmobilya.com' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme tanımları

mkplusmobilya.com: MK Plus Mobilya tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.

ÜYE: MK Plus Mobilya'dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, MK Plus Mobilya tarafından üyelikleri onaylanarak, kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile mkplusmobilya.com’daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi mkplusmobilya.com'daki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

KULLANICI: mkplusmobilya.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: mkplusmobilya.com üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden mkplusmobilya.com’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: mkplusmobilya.com'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ:

mkplusmobilya.com vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MK Plus Mobilya arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, mkplusmobilya.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin kapsamı

MK Plus Mobilya’nın, mkplusmobilya.com üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

MK Plus Mobilya’nın, mkplusmobilya.com üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; MK Plus Mobilya'ya ait www.mkplusmobilya.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması halinde "yani sözleşmenin satıcıya yüklediği; malın teslim edilmesi" borcunun ifa edilebilir olması durumunda; taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından MK Plus Mobilya adına ayıpsız olarak teslimidir.

MK Plus Mobilya, mkplusmobilya.com üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri mkplusmobilya.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

mkplusmobilya.com bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların MK Plus Mobilya tarafından belirlenecek ve mkplusmobilya.com’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. MK Plus Mobilya, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri mkplusmobilya.com'da yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel hükümler

mkplusmobilya.com üzerinden, MK Plus Mobilya’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. mkplusmobilya.com üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında MK Plus Mobilya’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. MK Plus Mobilya bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, MK Plus Mobilya’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

MK Plus Mobilya, mkplusmobilya.com'de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, mkplusmobilya.com üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. mkplusmobilya.com muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler mkplusmobilya.com’a verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile mkplusmobilya.com'de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. mkplusmobilya.com'de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MK Plus Mobilya’nın mkplusmobilya.com'da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

KULLANICI ve ÜYE, mkplusmobilya.com'daki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda mkplusmobilya.com’un garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI'nın ve ÜYE'nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MK Plus Mobilya sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI'nın ve ÜYE'nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan MK Plus Mobilya sorumlu değildir.

MK Plus Mobilya, işbu mkplusmobilya.com ve mkplusmobilya.com uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve mkplusmobilya.com'yi kullanma koşulları ile mkplusmobilya.com'de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, mkplusmobilya.com'yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, mkplusmobilya.com'de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. mkplusmobilya.com’un kullanımı ya da mkplusmobilya.com’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.MK Plus Mobilya, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

mkplusmobilya.com dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MK Plus Mobilya’nın, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, MK Plus Mobilya çalışanlarının ve yöneticilerinin, MK Plus Mobilya yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. MK Plus Mobilya, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

mkplusmobilya.com'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla mkplusmobilya.com üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, mkplusmobilya.com dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, MK Plus Mobilya ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin mkplusmobilya.com üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MK Plus Mobilya’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

İşbu sitenin sahibi MK Plus Mobilya'dır. Bu sitede bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve c sitenin sunumu MK Plus Mobilya’nın ya da MK Plus Mobilya’nın izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu mkplusmobilya.com’daki bilgilerin ya da mkplusmobilya.com sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code'ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile mkplusmobilya.com içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan mkplusmobilya.com yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MK Plus Mobilya ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, MK Plus Mobilya hizmetlerini, MK Plus Mobilya bilgilerini ve MK Plus Mobilya’nın telif haklarına tâbi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MK Plus Mobilya’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve MK Plus Mobilya’nın yazılı izni ile mümkündür.

MK Plus Mobilya, mkplusmobilya.com üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MK Plus Mobilya aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, mkplusmobilya.com’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgi ender olarak MK Plus Mobilya için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya MK Plus Mobilya’nın işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

İşbu mkplusmobilya.com Kullanım Koşulları dâhilinde MK Plus Mobilya tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde MK Plus Mobilya; MK Plus Mobilya hizmetleri, MK Plus Mobilya bilgileri, MK Plus Mobilya telif haklarına tâbi çalışmaları, MK Plus Mobilya ticari markaları, MK Plus Mobilya ticari görünümü veya bu mkplusmobilya.com vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun sınırlandırılması

MK Plus Mobilya, mkplusmobilya.com'a erişilmesi, mkplusmobilya.com'un ya da mkplusmobilya.com'daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. MK Plus Mobilya, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. mkplusmobilya.com'a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da mkplusmobilya.com'un kullanılması ile MK Plus Mobilya’nın, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin devri

MK Plus Mobilya, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MK Plus Mobilya işbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MK Plus Mobilya açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MK Plus Mobilya’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak hukuk ve yetki

İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İZMİR Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Yürürlülük ve kabul

"İşbu "WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", MK Plus Mobilya tarafından mkplusmobilya.com içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI'lar ve ÜYE'ler, işbu sözleşme hükümlerini mkplusmobilya.com’u kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MK Plus Mobilya, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek mkplusmobilya.com üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


 
Yükleniyor...